1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CPngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 99/2013/NĐ-CP).

Đối tượng áp dụng:

  • Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;
  • Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;
  • Các đối tượng khác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

Cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, gồm:

  • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài;
  • Hộ kinh doanh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật đăng ký kinh doanh.

Tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, gồm:

  • Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;
  • Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
  • Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư;
  • Các tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật.

Dịch vụ đăng ký:

Mọi chi tiết liên hệ:
Điện thoại: 0986913516    0903012516   – Gửi nhu cầu email:  hoanggia.tuvanluat@gmail.com

Thành lập công ty, thay đổi, giải thể, bổ sung: Doanh nghiệp tư nhân, Cty TNHH, Cty Cổ Phần, 100% vốn nước ngoài, xin giấy phép đầu tư….Đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu độc quyền, bản quyền tác giả, phần mềm, chỉ dẫn địa lý…Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đăng ký lưu hành mỹ phẩm. Làm hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng: thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm…Dịch vụ báo cáo thuế, làm các thủ tục về thuế. Xin giấy phép các ngành khó: Massage, ANTT, PCCC, bảo vệ, khách sạn… Đăng ký mã số mã vạch. Tem chống hàng giả. Tư vấn hôn nhân gia đình, phân chia di sản thừa kế, tranh chấp đất đai. Các dịch vụ khác…

Hãy gọi cho chúng tôi ngay – để được sự hài lòng cần thiết về dịch vụ bạn đang cần!