Bài viết này, Luật Hoàng Gia, tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh/ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh/ thủ tục thành lập văn phòng đại diện sao cho phù hợp với Doanh nghiệp nhất.

Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (CN/VPĐD/ĐĐKD) ra đời là Do nhu cầu phát triển mạng lưới kinh doanh trên thị trường, nhằm tạo điều kiện tiếp thị, quảng cáo và giao dịch sản phẩm thuận tiện nhất, nhanh nhất tới tay người tiêu dùng; và để cho người tiêu dùng đi lại, tìm kiếm sản phẩm của công ty thuận lợi hơn.

I. CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LÀ GÌ?

Điều 41 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:
– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinhdoanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
– Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể

Lưu ý 1: về ngành nghề kinh doanh có sự khác nhau: đối với Chi nhánh và địa điểm kinh doanh thì ngành nghề kinh doanh giống ngành nghề của công ty mẹ. Nhưng đối với ngành nghề kinh doanh của Văn phòng đại diện thì chỉ là: Giao dịch và tiếp thị.
Lưu ý 2: Chi nhánh/địa điểm kinh doanh/VPĐD đều không thể hiện vốn, vì chúng sẽ thành lập và hoạt động theo dạng ủy quyền của công ty mẹ/tổng công ty.
.

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GỒM NHỮNG GÌ?

Luật Hoàng Gia gừi tới Quý khách thủ tục thành lập chi nhánh/ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh/ thủ tục thành lập văn phòng đại diện, Chúng ta sẽ phân tách ra theo từng loại hình doanh nghiệp phù hợp:

1. Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh/ Văn Phòng Đại Diện Đối Với DNTN:

-Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện
-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
-Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
-Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
-Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.

2. Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh/ Văn Phòng Đại Diện Đối Với Công Ty TNHH Một Thành Viên:

-Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
-Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ,
-Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
-Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

3. Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh/ Văn Phòng Đại Diện Đối Với Công Ty TNHH Hai Thành Viên:

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Biên bản họp hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
-Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ,
-Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
-Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

4. Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh/ Văn Phòng Đại Diện Đối Với Công Ty Cổ Phần:

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Biên bản họp hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện
-Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện,
-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
-Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ,
-Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
-Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

III.THỜI GIAN THỰC HIỆN

– 03 ngày làm việc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– 15 phút cho việc khắc dấu và 24 giờ cho việc thông báo mẫu dấu công ty đối với trường hợp công ty hạch toán độc lập có nhu cầu sử dụng con dấu riêng

5. Xem thêm các loại hình Doanh nghiệp khác:

DỊCH VỤ KHÁC (HÃY BẤM CHỌN)

– DỊCH VỤ GIẤY PHÉP KINH DOANH.

– DỊCH VỤ GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.

– DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN…

– DỊCH VỤ THAY ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH

– DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

– DỊCH VỤ AN TOÀN THỰC PHẨM, ISO, HACCP, CFS, GPM, FDA,CE…

– DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ, KẾ TOÁN…

– DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN, BẢN QUYỀN…

– DỊCH VỤ MÃ SỐ MÃ VẠCH

– LUẬT SƯ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, LY HÔN, THỪA KẾ…

Hãy gọi cho chúng tôi ngay – để được sự hài lòng cần thiết về dịch vụ bạn đang cần!

nguồn: thu tuc thanh lap chi nhanh/ thu tuc thanh lap dia diem kinh doanh/ thu tuc thanh lap van phong đai dien