Công ty TNHH Một thành viên là gì?

Luật Hoàng Gia Tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Điều 73 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 quy định khá chi tiết và đầy đủ, cơ bản trong đó cần lưu ý: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

HÌNH ẢNH GIẤY PHÉP KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1. Điều kiện cần có khi thành lập công ty TNHH Một thành viên:

a. Cách đặt tên doanh nghiệp sao cho đúng quy định:

 • Tên doanh nghiệp được bằng tiếng Việt, tiếng Anh, Chữ cái, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng.
 • Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Không đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp….trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
 • Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

b. Địa chỉ trụ sở công ty:

 • Địa chỉ trụ sở công ty là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh.

c. Đăng ký Ngành nghề kinh doanh:

 • Theo quy định hiện hành, thì Doanh nghiệp được tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm, mã ngành bắt buộc tuân theo mã ngành cấp 4 theo Quyết định Số: 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 và có hiệu lực thi hành ngày 20/08/2018
 • Ngành nghề là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động kinh doanh, nó chi phối rất nhiều yếu tố khác. Bạn nên chuẩn bị kỹ tất cả những ngành nghề kinh doanh dự định hoạt động và những ngành nghề liên quan.
 • Khi thành lập công ty, ngành nghề sẽ phải áp theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện để được thành lập.

d. Vốn điều lệ công ty:

 • Là số vốn do chủ sở hữu, các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Doanh ngiệp chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ mình đã đăng ký. Vốn điều lệ công ty có liên quan đến mức thuế môn bài phải đóng. Cụ thể: chia ra thành hai biểu mức để tính lệ phí môn bài (thuế môn bài) cụ thể: dưới 10 tỉ đóng thuế môn bài 1 năm = 2.000.000 đồng, và trên 10 tỉ đóng thuế môn bài 1 năm = 3.000.000 đồng.
 • Không có quy định số vốn tối thiểu (ngoại trừ những ngành nghê yêu cầu có vốn pháp định) hoặc tối đa. Số vốn này do doanh nghiệp tự đăng ký và không cần phải chứng minh bằng tiền mặt, tài khoản hay bất cứ hình thức nào khác.
 • Trong một số trường hợp cụ thể thì vốn điều lệ lại quyết định đến việc lập và đấu thầu các dự án để chứng minh năng lực tài chính của đơn vị. Vì vậy Luật Hoàng Gia sẽ tư vấn mở cho doanh nghiệp tỉ lệ vốn hợp lý nhất.

e. Người đại diện theo pháp luật:

 • Là người chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là người đại diện cho doanh nghiệp làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan nhà nước, với các cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Chức danh người đại diện là Giám Đốc
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Thủ tục thành lập công ty TNHH Một thành viên gồm (phân thành 2 trường hợp):

a. Đối với công ty TNHH Một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Điều lệ (liên hệ để được cung cấp mẫu)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (liên hệ để được cung cấp mẫu)
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 • Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (1 bản).

b. Đối với công ty TNHH Một thành viên do Tổ chức làm chủ sở hữu:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (liên hệ để được cung cấp mẫu)
 • Điều lệ (liên hệ để được cung cấp mẫu)
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (liên hệ để được cung cấp mẫu) và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (liên hệ để được cung cấp mẫu);
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)

3. Các bước liên quan đến thành lập công ty TNHH Một thành viên và thời gian hoàn thành:

4. Xem thêm các loại hình doanh nghiệp khác (BẤM CHỌN BÊN DƯỚI ĐÂY)

LUẬT HOÀNG GIA ĐẾN TẬN NƠI TƯ VẤN

5. Hỗ trợ sau khi thành lập Doanh nghiệp trọn gói tại Luật Hoàng Gia 

Hiểu rõ sự khó khăn của các doanh nghiệp mới thành lập, Luật Hoàng Gia sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng và tư vấn về các vấn đề sau khi thành lập công ty như :

 • Tư vấn khởi nghiệp giúp bạn an tâm hơn khi thành lập mới công ty
 • Tư vấn cho khách hàng về các hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax).
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email).
 • Soạn thảo các hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật,
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận phần vốn góp…

CÁC DỊCH VỤ  KHÁC TẠI
LUẬT HOÀNG GIA:

1. Luật sư tư vấn Tranh chấp đất đai. Tư vấn ly hôn, thừa kế, phân chia di sản.
2. Thành lập công ty. Giấp phép kinh doanh. Thay đổi, bổ sung, giải thể…
3. Tư vấn – xin phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
4. Kế toán thuế, báo cáo thuế, hoá đơn điện tử, chữ ký số
5. Sở hữu trí tuệ, đăng ký độc quyền, bản quyền tác giả…
6. Mã số mã vạch. Thiết kế website
7. Xin đủ điều kiện An toàn thực phẩm, chứng nhận: ISO, CE, FDA, HACCP, CFS, VIETGAP, GMP…
8. Công bố sản phẩm sản xuất trong nước, nhập khẩu
+Công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
+Công bố phụ gia – hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, gia vị
+Công bố thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kê khai nguyên liệu nhập khẩu sử dụng nội bộ
Công bố tiêu chuẩn cơ sở Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
9. Kiểm nghiệm mẫu, tất cả các chỉ tiêu, theo quy định hiện hành.

Mọi thông tin cần thiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Số 433/40/37 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0986.913.516 – 0903.012.516 (có zalo)
Website: tuvanthutuc.com                
     Email: hoanggia.tuvanluat@gmail.com

Hãy gọi cho chúng tôi ngay – để được sự hài lòng cần thiết về dịch vụ bạn đang cần!
Trân trọng!

Nguồn: tu van thu tuc thanh lap cong ty tnhh mot thanh vien/ huong dan thanh lap cong ty tnhh mtv/ dich vu thanh lap cong ty tnhh mot thanh vien